Skip to main content
Úverové poznámky

Ako prepojiť dobropis s faktúrou prostredníctvom rozhrania REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dobropis je možné prepojiť s faktúrou prostredníctvom REST-API.

<?xml version="1.0"?>

ID faktúry, ktorá sa má zaúčtovať (tag <?xml version="1.0"?> , môžete zadať podľa obvyklých pravidiel. Ak sa táto faktúra nenájde, import sa ukončí s chybou.

Jeden dobropis môže byť spojený len s jednou faktúrou. K jednej faktúre je však možné priradiť viacero dobropisov. Ak je dobropis už prepojený s faktúrou a mal by byť prepojený s inou faktúrou, import sa skončí chybou.

Upozornenie: vytvorenie prepojenia vykoná len prepojenie záznamov medzi hlavičkami dokladov - správnosť súm sa nekontroluje ani nepridáva (vrátane prepojených dokladov, napr. dobropisov):

  1. správnosť súm musí zabezpečiť používateľ API, ktorý vytvára doklad dobropisu

  2. Rozšírenie na plnohodnotné vytvorenie dobropisu plánuje oddelenie vývoja

Dobropis je možné zrušiť aj prostredníctvom REST-API.

<?xml version="1.0"?>
Did this answer your question?