Skip to main content
Cenník - Rozcestník

Zľavy, individuálne ceny, cenové kurzy, cenové skupiny a cenové úrovne

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

ABRA Flexi má niekoľko možností, ako prispôsobiť cenu konkrétnemu obchodnému partnerovi. Či už ide o percentuálnu zľavu, pevnú individuálnu predajnú cenu, predajnú cenu vypočítanú podľa marže alebo naopak individuálnu cenu, za ktorú nakupujete tovar, všetky tieto možnosti vám ukážeme v tomto návode.

Rozdelenie na jednotlivé časti príručky:

Did this answer your question?