Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyObchodné koliesko na pracovnej ploche
Prijatý prieskum a vydaná ponuka na pracovnej ploche
Prijatý prieskum a vydaná ponuka na pracovnej ploche

Praktická ukážka spracovania prijatej žiadosti => vydaná ponuka v počítači

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Dostali ste prijatý dopyt zákazníka a chcete ho zaregistrovať v systéme ABRA Flexi.

Otvorme teda hornú ponuku Predaj / Prijaté otázky. Použitie tlačidla Nový Tlačidlo otvorí editáciu dokumentu a tu vyplníte potrebné údaje vrátane požadovaného tovaru. Ak vopred vyplníte NAV:Offer issued, tento typ dokladu sa vám ponúkne pri realizácii Offer issued.

Po uložení budete môcť vytvoriť prijatú požiadavku, z ktorej môžete vytvoriť novú požiadavku pomocou tlačidla SLUŽBY v hornej ponuke"Vydaná cenová ponuka"

Potom sa zobrazí stránka na úpravu dokumentu, kde môžete vyplniť potrebné údaje alebo upraviť ponuku.

Uložte dokument a počkajte na rozhodnutie klienta. Uložený dokument potom nájdete v hornom menu Predaj/vyhlásené ponuky.

Did this answer your question?