Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyObchodné koleso vo webovom rozhraní
Business Wheel - Prijatý dopyt a vydaná ponuka
Business Wheel - Prijatý dopyt a vydaná ponuka

Praktická ukážka vytvorenia prijatého dopytu a vystavenej ponuky vo webovom rozhraní

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

1. Prijatá žiadosť

Od zákazníka ste dostali požiadavku na tovar a potrebujete ju vystaviť vo webovej verzii ABRA Flexi. Prijatú požiadavku nájdete vo webovom rozhraní buď vľavo cez ... Ostatné agendy alebo jednoducho zadajte prijatú požiadavku do vyhľadávača:

Vytvorte nový dokument pomocou tlačidla Nový v pravom hornom rohu. Tým sa otvorí editácia dokumentu, kde vyplníte potrebné údaje vrátane požadovaného tovaru. Ak vopred vyplníte Vytvorenie typu ponuky (vľavo), potom sa pri vytváraní vystavenej cenovej ponuky automaticky vyberie typ dokladu.

Po uložení vytvoríte prijatý dopyt, z ktorého môžete v nasledujúcich krokoch vytvoriť vydanú ponuku:

__________________________________________________________________

2. Vydaná ponuka

Po vytvorení vystavenej ponuky sa zobrazí správa o úspešnom vytvorení dokladu, cez túto správu môžete prejsť priamo na doklad. Ak na dokument nekliknete prostredníctvom správy, môžete ho znovu nájsť prostredníctvom ... Ostatné agendy alebo priamo vo vyhľadávači.

Písomný záznam už nájdete vo vystavenej agende ponúk. Po kliknutí na ňu sa webové rozhranie opäť presunie do editácie dokumentu. Tu už budete mať predvyplnené údaje na základe prijatej požiadavky.

Na uľahčenie vytvorenia ďalšieho dokladu (prijatej objednávky) je možné predvyplniť typ dokladu, ktorý sa z tohto dokladu automaticky vytvorí:

Uložte dokument a počkajte na rozhodnutie klienta.

Did this answer your question?