Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaPredaj
Potvrdenie o zrušení rezervácie v pokladni
Potvrdenie o zrušení rezervácie v pokladni

Ako stornovať účtenku pri pokladni

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Ak potrebujete zrušiť doklad v predajnej pokladnici, aby sa informácie odoslali do Elcomu, musíte najprv upraviť celý doklad ("zrušiť doklad") a potom kliknúť na záznam. Potom vyberte možnosť zmeny záznamu a prostredníctvom tlačidla služieb sa dostanete k "stornu - fiškálnej pokladnici" - po stlačení Flexi odošle informácie o storne do Elcomu.

Did this answer your question?