Pojmem inventura skladu se označuje proces kontroly reálného množství, které máme fyzicky na skladě. Během běžné činnosti podniku a jeho skladu může vzniknout nesoulad mezi množstvím položek, které máme ve Flexi, a tím, co máme opravdu na skladě. Důvodů pro vznik rozdílů může být celá řada. Proto je nutné v určitých intervalech provádět inventuru skladu. Tedy spočítat fyzické množství na skladě a to porovnat s množstvím, které máme vedené v systému.

K tomuto procesu můžeme ve Flexi využít modul Inventury. Tento modul nalezneme v menu Zboží -> Inventury.

Vytvoření Inventury

 • Pro vytvoření inventury je potřeba zvolit Nový a vyskočí nám tabulka s inventurou.

 • Popis jednotlivých polí najdeme zde.

 • Povinná pole jsou Typ inventury, kde si můžeme inventuru libovolně pojmenovat, a Datum zahájení (toto je datum, kterému se generují skladové doklady).

 • Na záložce Upřesnění můžeme vybrat sklad, na kterém se bude inventura provádět. Když nevybereme žádný, bude možné přidávat položky ze všech skladů.

 • Stav inventury slouží pouze pro evidenci a nemá vliv na další funkce.

Doporučení

 • Před vytvořením je potřeba vyrovnat požadavky na výdej, jelikož do inventury se jako programový stav nahrává sloupec Stav zásob v MJ ze skladových karet, který nezohledňuje požadavky na výdej.

________________________________________________

Položky inventury

 • Položky je možné inventury vybrat hromadně přes tlačítko Vlož položky. Zde se nabízí všechny skladové karty položek, které je možné do inventury vložit ze skladů, které jsme si definovali výše. Následně se systém ptá, jestli se mají položky do inventury vložit s nulovým množstvím. Pokud zvolíme Ano, pouze se předvyplní nulové množství do sloupce Reálný stav. Pokud zvolíme Ne, zůstane Reálný stav prázdný.

 • Druhou možností, jak přidat položky je jednotlivě, přes tlačítko Přidat. V tu chvíli je možné vybrat položku z ceníku. Poté je potřeba vybrat sklad a následně můžeme zadat množství do jedné z vln inventury. Toto množství se rovnou propíše do sloupce Reálný stav.

Doporučení

 • Inventuru není nutná provádět pro všechny položky skladu. Velké množství položek v jedné inventuře může být nepřehledné. Pro lepší orientaci doporučujeme pro jeden sklad vytvořit klidně více inventur, například pro každou skupinu zboží.

 • Čtečky je možné použít i v inventuře, přímo v detailu inventury načtěte EAN zboží, pro zboží s daným EAN načtení zvýší hodnotu o 1 pokud existuje, pokud neexistuje vytváří novou.

________________________________________________

Programový stav

 • Tento sloupec ukazuje, jaké množství dané položky se nachází na její skladové kartě ve Flexi.

 • Pokud se například do inventury vracíme po nějaké době a mezi tím se mohl stav skladových karet změnit. V tu chvíli možné zvolit Aktualizuj stavy v horní liště, což nám načte aktuální stav skladových karet do sloupce Programový stav k datu zahájení inventury.

________________________________________________

Reálný stav

 • Do tohoto sloupce se zadává skutečné množství, které máme fyzicky na skladě.

 • Množství je možné zapsat do každé ze čtyř vln. Jako správný stav se vždy použije množství v poslední vyplněné vlně.

 • V tomto sloupci se v přehledu položek inventury vždy zobrazuje množství uvedené v první vlně.

Doporučení

 • Pomocí klávesové zkratky Alt + šipka vpravo/vlevo je možné se přepínat mezi položkami inventury při zadávání reálného stavu. Stačí tak vždy pouze Enterem potvrdit uložení a můžeme zadávat další položku.

________________________________________________

Vygeneruj doklady

 • Toto tlačítko nám vygeneruje skladové doklady, na základě zadaných informací v inventuře.

 • Před vygenerováním dokladů se systém zeptá, jaký skladový doklad chceme použít.

 • Vždy se generuje skladový doklad s množstvím, které se rovná rozdílu mezi množstvím ve sloupcích Reálný stav a Programový stav.

 • Pro všechny položky, kde je Reálný stav nižší než Programový, se vygeneruje jedna Výdejka, která bude obsahovat dané položky v množství, které se rovná rozdílu mezi sloupci.

 • Pro všechny položky, kde je Reálný stav vyšší než Programový, se vygeneruje jedna Příjemka, která bude obsahovat dané položky v množství, které se rovná rozdílu mezi sloupci.

Doporučení

 • Pro inventury je možné si vytvořit speciální typ skladového dokladu s patřičným předpisem zaúčtování.

 • Flexi samo nevytváří vazbu mezi inventurou a jejími doklady. Je však možné si vytvořit automatickou uživatelskou vazbu, abychom ve vazbách inventury viděli, jaké doklady byly z inventury vygenerovány. Příklad vytvoření vazby najdeme zde.

________________________________________________

Aktualizuj stavy

 • Toto tlačítko aktualizuje množství u položek inventury ve sloupci Programový stav podle toho, jaké množství je na skladové kartě k datu zahájení inventury.

________________________________________________

Další tipy

 • Pro provádění fyzické kontroly skladu je možné si vytisknout Inventurní soupis zboží pro danou inventuru přes symbol tiskárny.

 • Do inventury není možné přidávat sady a komplety, lze přidávat pouze jednotlivé položky sad a kompletů.

 • Ve Flexi nelze udělat inventuru šarží a expirací, ani výrobních čísel.

________________________________________________

Skladové inventury od verze 2021.5.0 zohledňují požadavky na výdej

 • Programový stav v inventuře nově odpovídá stavu skladové karty k datu zahájení inventury se započtením požadavků na výdej vzniklých v daném období. Před zahájením inventury tak není nezbytně nutné provádět Aktualizaci požadavků na výdej. Inventurní příjem případně dorovná požadavky z aktuálního období (jako nákupní cena se použije první dostupná: průměrná cena ze skladové karty, poslední nákupní cena ze skladové karty nebo nákupní cena z ceníku).

 • Nadále je nezbytné se vypořádat s požadavky na výdej ve všech předcházejících období. Technicky není možné inventurou vyrovnat požadavky naakumulované ze skladových karet předchozích období.

FAQ

Našli jste odpověď?