V modulu "Zaměstnanci" se vede komplexní evidence zaměstnanců, ale je možná i evidence osob, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k firmě. Samozřejmě je to modul, který slouží pro výpočet mezd.

Osoby je možno zařadit do skupin – jsou důležité pro snadnější výpočet mezd. Člení osoby do skupin, které mají společné účtování hrubých mezd i jejich náhrad. Další členění může být využito např. i pro členění zaměstnanců podle tarifních tříd, podle pracovišť. Vzhledem k tomu, že můžete mít evidovány i uchazeče u zaměstnání, může i k tomu sloužit skupina osob. Její vyplnění však není povinné.

Postranní navigace

Personalistika

Personalistika je vlastně seznam všech zaměstnanců firmy s osobními údaji. Mohou zde však být uvedeni i uchazeči o zaměstnání, příp. externí osoby, které s firmou spolupracují a o nichž si potřebujete uložit jisté osobní údaje. Mohou to být nezávislí obchodníci, poradci, právníci atd. V této volbě se zadávají téměř veškeré podklady o pro výpočet mezd.

Aktualizace mezd

Aktualizace mezd slouží pro výpočet a aktualizaci mezd.

Pracovní plocha – hlavní

Podrobnější popis voleb v této pracovní ploše modulu je shodný s popisem voleb v postranní navigaci. Další informace si můžete přečíst u jednotlivých voleb.

Nejpodrobnější informace o obsahu jednotlivých polí daných voleb naleznete v nápovědě k programu ABRA Flexi v oddíle Zaměstnanci:

Pracovní plocha – pod čarou

Tiskové výstupy

Tato volba umožňuje většinu tiskových výstupů z mezd. Pro přehlednost je dále rozdělena na tiskové výstupy pro OSSZ, pro zdravotní pojišťovny, pro finanční úřad, mzdové výstupy (mzdové listy a rekapitulace mzdových složek) a ostatní výstupy (zápočtové listy a zákonné pojištění odpovědnosti)

Přehled zaměstnanců

Je to seznam zaměstnanců se základními údaji – jméno a příjmení, datum narození, funkce, typ a počátek, příp. konec pracovního poměru. Jsou zde i informace o odpracované době, dovolené, počtu odpočítaných dětí, pracovněprávním průměru a pod. Některé tyto údaje lze i vytisknout do přehledné sestavy.

Skupiny osob

Skupiny osob jsou důležité pro snadnější výpočet mezd. Člení osoby do skupin, které mají společné účtování hrubých mezd i jejich náhrad. Další členění může být využito např. i pro členění zaměstnanců podle tarifních tříd, podle pracovišť. Vzhledem k tomu, že můžete mít evidovány i uchazeče u zaměstnání, může i k tomu sloužit skupina osob. Její vyplnění však není povinné.

Číselník mzdových složek – nastavení

Tento číselník je pevně nastaven, nelze jej měnit. Jsou tam podchyceny všechny druhy náhrad, příplatků a pod. ve výši dané příslušným zákonem. Při změně legislativy v něm budou automaticky prováděny změny.

Související

Našli jste odpověď?