Zaměstnanci – Přehled zaměstnanců

Na formuláři evidujete seznam zaměstnanců s jejich základními údaji. Obsahuje informace o datu narození, počátku/konci a typu pracovního poměru, jeho pracovního zařazení (funkci), pracovním úvazku, odpracované době, počtu dětí pro daňový odpočet, dovolené (nárok/čerpáno/zbývá).

Pod horní lištou se nachází filtrační lišta,

kde pomocí tlačítka rolovací lišty příslušné seznamy otevřete a můžete nastavit potřebné omezení, např. pro typ pracovního poměru, pro účetní období, příp. i pouze pro jednotlivé měsíce nebo čtvrtletí vybraného účetního období. Bližší informace o používání filtrační lišty najdete v kapitole "Ovládání programu" -> "Práce s datovými okny".

U každého zaměstnance zde v přehledné tabulce můžete zjistit datum narození, počátek, příp. i konec pracovního poměru, jeho funkci, typ pracovního poměru, úvazek hodin/týden, pracovněprávní průměr, odpracovanou dobu, počet dětí pro daňový odpočet, informace ohledně dovolené – nárok, čerpáno i zbývá. Výběr údajů, které považujeme za nejdůležitější, se tiskne do přehledné sestavy.

Našli jste odpověď?