Rozvaha

Jedná se o povinnou součást účetní závěrky, která poskytuje informace o aktivech a pasivech (musejí se rovnat).

Tvorba „Rozvahy“

Průvodce pro tvorbu rozvahy naleznete na pracovní ploše modulu "Účetnictví" pod nabídkou "Účetní výstupy".
Po výběru rozvahy se zobrazí dotaz, zda chcete sestavu pouze zobrazit nebo i přepočítat.

Pokud zvolíte "Zobrazit", zobrazí se "Seznam sestav":

Pokud zvolíte "Přepočítat", nejprve se zobrazí se formulář "Upřesnění umístění účtů v sestavě", kde zvolíte umístění účtů v sestavě.

Výpočet sestavy

Období

Pomocí rozbalovacího seznamu vybereme požadovaný rok.

Od

Do

Změnit výchozí předchozí období.

Zaokrouhlení

Nezaokrouhlovat

Zaokrouhlit na jednotky

Zaokrouhlit na celé tisíce

Střediska

Výběrem pomocí šipek zvolte střediska, která chcete zahrnout do rozvahy.

Všechna střediska

Zaškrtnutím příznaku zvolíte všechna střediska.

Potvrzením tlačítka „Výpočet“ vypočtete sestavu.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy

Pohyby na účtech

Pohyby na účtech – Inventura

  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?