Peníze – Předpisy zaúčtování

Všeobecné informace o předpisech zaúčtování najdete v samostatné kapitole "Základní seznamy – číselníky", oddíl "Předpisy zaúčtování".

Předpisy zaúčtování je nutné nastavit, než začnete vystavovat jakýkoliv doklad. Obsahují formulář:

__________________________________________________________________

Předpisy zaúčtování – pokladní doklady

Peníze – Předpisy zaúčtování – Předpisy zaúčtování – pokladní doklady

Hodnoty v něm zaevidované se pak nabízejí v menu Peníze – Pokladna (záložka Specifikace – pole Předpis zaúčtování).

__________________________________________________________________

Předpisy zaúčtování – bankovní doklady

Peníze – Předpisy zaúčtování – Předpisy zaúčtování – bankovní doklady

Hodnoty v něm zaevidované se pak nabízejí v menu Peníze – Banka (záložka Specifikace – pole Předpis zaúčtování).

V této kapitole budeme řešit ten předpis zaúčtování, který se týká modulu "Peníze", tj. v záložce "Zákl. informace" má označeno viditelnost v modulech:

 • Banka: příjem nebo výdej.

 • Pokladna: příjem nebo výdej.

V závislosti na zvolené volbě předpisu zaúčtování (bankovní doklady/pokladní doklady) je pod horní lištou přednastaveno "Banka - příjem/výdej"/ "Pokladna - příjem/ výdej", proto jsou zde vidět předpisy zaúčtování vytvořené pro bankovní doklady/pokladní doklady.

__________________________________________________________________

Použití

 • Předpis zaúčtování - bankovní doklady se využívá v modulu "Peníze" při vyplňování formuláře "Seznam bankovních účtů" v záložce "Účtování". Tam je také nastaven primární účet pro banku, proto se v těchto předpisech zaúčtování vyplňují pouze protiúčty pro příjem [Dal] a výdej [MD].
  Je dostupný i při pořizování jednotlivých bankovních dokladů, a to v hlavičce dokladu v záložce "Specifikace dokladu" i v položkách dokladu v záložce "Hlavní", kde můžete předem nastavené účtování změnit.

 • Předpis zaúčtování-pokladní doklady se využívá v modulu "Peníze" při vyplňování formuláře "Seznam pokladen" v záložce "Účtování". Tam je také nastaven primární účet pro pokladnu, proto se v těchto předpisech zaúčtování vyplňují pouze protiúčty pro příjem [Dal] a výdej [MD].
  Je dostupný i při pořizování jednotlivých pokladních dokladů, a to v hlavičce dokladu v záložce "Specifikace dokladu" i v položkách dokladu v záložce "Účtování/Upřesnění", kde můžete předem nastavené účtování změnit.

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však zkontrolovat a upravit, příp. doplnit dle vlastních požadavků.

__________________________________________________________________

Záložka "Zákl. informace"

Viditelnost v modulech

Po vyplnění zkratky a názvu v hlavním panelu vyberte nejdříve v pravé části "Viditelnost v modulech", pro který typ dokladu chcete vytvořit předpis zaúčtování. Zaškrtnutím daného příznaku definujete, v jakých modulech a jeho dokladech chcete předpis zaúčtování používat.

Lze mít stejný předpis zaúčtování např. pro banku i pokladnu. Výjimku tvoří interní doklady – pokud u nich zaškrtnete příznak, zneaktivní se zaškrtávání ostatních modulů a naopak. Důvodem je, že u interních dokladů se vyplňují účty MD a Dal.

Moduly, ve kterých lze zaškrtnout viditelnost:

 • Faktury – vydané, přijaté,

 • Ostatní zúčtovací vztahy – pohledávky, závazky,

 • Banka – příjem, výdej,

 • Pokladna – příjem, výdej,

 • Sklad – příjem, výdej,

 • Interní doklady.

Provázání s nastavením účtů:

 • Označíte-li v řádku "Banka/Pokladna" příjem, máte povinnost vyplnit v levé části "Nastavení účtů" pole "Účet pro příjem [Dal]". Toto pole můžete vyplnit buď ručně – vkládáním určitého účtu nebo výběrem pomocí lupy.

 • Označíte-li v řádku "Banka/Pokladna" výdej, máte povinnost vyplnit v levé části "Nastavení účtů" pole "Účet pro výdej [MD]". Toto pole můžete vyplnit buď ručně – vkládáním určitého účtu nebo výběrem pomocí lupy.

Vzhledem k tomu, že většina předpisů účtování u pokladních dokladů může být shodná s předpisy účtování u modulů "Nákup" a "Prodej", lze současně s označením v řádce "Pokladna" příjem označit v řádce "Faktury" vydané a s označením v řádce "Pokladna" výdej označit v řádce "Faktury" přijaté. Tím se budou takto označené předpisy zaúčtování zobrazovat současně i v předpisech zaúčtování – vydané faktury/přijaté faktury.

Nastavení účtů

Účet pro výdej (MD)

Účet pro příjem (DAL)

DPH snížená

V České republice 15 % od roku 2013.

DPH 2. snížená

V České republice 10 % od roku 2015.

DPH základní

V České republice 21 % od roku 2013.

Pokud je účtovaná firma plátcem DPH, je vhodné mít vyplněny účty pro DPH v základní sazbě a DPH ve snížených sazbách. Účty se pak automaticky přenáší do vytvořených dokladů, což zjednoduší účtování položek daně z přidané hodnoty.

Kód plnění pro DPH

Pokud vyplníte kód plnění pro DPH, bude se i tento údaj přenášet do vytvořených dokladů.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Popis

Bližší charakteristika předpisu zaúčtování.

Poznámka

Další poznámka k předpisu zaúčtování. Poznámka slouží pouze pro vaší informaci, netiskne se na žádný doklad.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.

Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Našli jste odpověď?