Dočasné súbory Flexi

Kde nájdem dočasné súbory Flexi

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Verzia Flexi cache:

- vyrovnávacia pamäť obsahuje súbory .jar aplikácie na synchronizáciu verzie klienta s verziou servera, synchronizáciu môžete udržiavať ručne, v tomto adresári nebude nič potrebné

  • Windows - c:\Users\{užívateľské meno v OS}\.winstrom\cache

  • MacOS, Linux - ~/.winstrom/cache/

Zprávy o vyrovnávacej pamäti, pečiatka zmeny, podpis:

  • Windows - c:\Users\{užívateľské meno v OS}\AppData\Roaming\.winstrom\objectcache

  • MacOS, Linux - /Users/${užívateľské meno v OS}/Library/Application Support/Flexi/objectcache/

Skript pre MS Outlook:

  • v priečinku c:\Users\{meno používateľa v OS}\AppData\Local\Temp\winstrom-USERNAME\*.vbs je uložený skript, ktorý sa používa na odosielanie e-mailov z programu Flexi prostredníctvom programu MS Outlook.

Upozornenie: Operačné systémy označujú priečinky .winstrom a AppData ako skryté! Najprv musíte nastaviť súborový systém na zobrazenie skrytých priečinkov alebo sa k priečinku dostanete priamo zadaním názvu priečinka do adresného riadka alebo terminálu.

Did this answer your question?