PSQLException: ERROR: language "pltcl" does not exist

Hint: Na načítanie jazyka do databázy použite CREATE LANGUAGE

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

PostgreSQL odporúča: Pripojte sa k databáze spoločnosti (alebo pravdepodobne všetkých spoločností) a vykonajte nasledujúce:

create language 'pltcl';

Potom aktualizácia prebehne. Ak vyššie uvedené volanie zlyhalo, chýba vám balík postgresql-pltcl-$VERZE. Po jeho nainštalovaní by mal dotaz fungovať.

Typicky sa tento jazyk stratí počas aktualizácie PostgreSQL, keď sa najprv aktualizuje hlavný balík Postgres a potom sa k nemu nepripojí správna verzia pltcl. Strata nemusí byť viditeľná okamžite.

Did this answer your question?