Kľúč bol aktualizovaný, musíte ho stiahnuť pomocou príkazu:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 70E18E2B

Did this answer your question?