Vymazanie skladu

Ako vymazať sklad, v ktorom momentálne nie je žiadny tovar

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak sú v sklade pohyby, sklad nie je možné vymazať. V tomto prípade je potrebné ukončiť platnosť skladu - v ponuke Sklad - Zoznam skladov v detaile skladu na karte Správa nastavte hodnotu v poli Platné do.

Ak v sklade nebol zaznamenaný žiadny tovar, pohyb, je možné ho vymazať priamo zo zoznamu skladov pomocou tlačidla Vymazať.

Did this answer your question?