Rezervácie a ich zúčtovanie

V akom poradí sa zúčtovávajú rezervácie

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Poslúpnosť rezervácií je zoradená podľa interného ID, ich poradie zodpovedá skutočnému dátumu rezervácie.

Exituje možnosť zrušiť platnosť danej rezervácie - pomocou poľa Dátum ukončenia platnosti.

Ak tu zadáte dátum, ktorý je nižší ako dátum, ku ktorému chcete uprednostniť nadchádzajúcu rezerváciu, Flexi nebude brať do úvahy rezerváciu s dátumom ukončenia platnosti.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?