FIK - daňovník ho získa zaevidovaním platby a odoslaním dátovej správy do EET, je povinný ho vytlačiť na účtenku.

PKP - vytlačí sa v prípade režimu offline.

BKP - bezpečnostný kód po platbe, vždy vytlačený.

Did this answer your question?