Skip to main content
FIK, BKP, PKP - kedy sa ktorý údaj tlačí

Podmienka pre tlač FIK, PKP a BKP pri odoslaní do EET

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?