All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Nezhoduje sa výsledok hospodárenia a strata s predchádzajúcim obdobím
Nezhoduje sa výsledok hospodárenia a strata s predchádzajúcim obdobím

Zhoduje sa výsledok hospodárenia a strata k určitému dátumu s predchádzajúcim obdobím

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ak vypočítame výsledok hospodárenia a stratu k určitému dátumu, napr. k 30. júnu 2018, predchádzajúce obdobie sa zobrazí pomerne, t. j. za obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 (ak počítame účtovné obdobie ako kalendárny rok).

Did this answer your question?