Podporujeme len podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie, jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie nepodporujeme.

Did this answer your question?