Jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie

Podporuje Flexi jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago


Podporujeme len podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie, jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie nepodporujeme.

Did this answer your question?