Ak potrebujete vo Flexi zaevidovať napr. účtenku za benzín, ktorý ste zaplatili v hotovosti, zadajte nový výdavkový doklad v module Peniaze - pokladňa. Túto účtenku nebudete párovať s nijakou inou, len ju správne zaúčtujete.

Ak ide o príjemku, ale platba bola vykonaná kartou, môžete faktúru alebo inú prijatú platbu zaznamenať v systéme Flexi a spárovať ju po importovaní bankového výpisu.

Did this answer your question?