Skip to main content
Platobná brána účtujúca poplatok za transakciu

Ako sa vysporiadať s platobnou bránou účtujúcou poplatok za transakciu vo Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nie je k dispozícii žiadna špeciálna funkcia na párovanie platieb z platobných brán, ktoré účtujú poplatok. Vo všeobecnosti platí, že suma platobného dokladu musí byť rovnaká (alebo vyššia), aby bola faktúra uhradená v plnej výške. Interný doklad nie je možné spárovať so žiadnym dokladom alebo platbou.

Napr. z pohľadu Flexi by bolo možné postupovať tak, že namiesto príjmového dokladu na 100Kč by sa vystavil príjmový doklad na 97Kč a výdavkový na 3Kč. Faktúra vo výške 100Kč by sa potom mohla spárovať s platbou a zvyšné 3Kč by sa mohli zaúčtovať ako výdavok podľa potreby.

Did this answer your question?