Pridelenie ext. ID vo formáte JSON

Ako priradiť externé ID k záznamu vo formáte JSON

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Na záznam sa musí odkazovať pomocou nejakého identifikátora (kód, interné ID).

Ak chcete pridať externé ID k existujúcemu záznamu, musíte použiť pole JSON.

Príklad:

Did this answer your question?