Na záznam sa musí odkazovať pomocou nejakého identifikátora (kód, interné ID).

Ak chcete pridať externé ID k existujúcemu záznamu, musíte použiť pole JSON.

Príklad:

Did this answer your question?