Ak sú objednávky prijaté spoločnosťou čiastočne vyfakturované, budú označené stavom Ukončené, nie Čiastočne ukončené.

Did this answer your question?