Kontrola, či na type prijatej faktúry nie je vyplnené EET.

Prijaté faktúry nemôžu používať typ pokladničného dokladu s vyplneným EET.

Odporúčame vám vytvoriť nový typ pokladničného dokladu na použitie s prijatými faktúrami.

Did this answer your question?