Úhrada FAP v hotovosti

Pri úhrade faktúry prijatej v hotovosti nemôžem vybrať typ pokladničného dokladu, ktorý sa používa podobne ako pri vystavených faktúrach

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kontrola, či na type prijatej faktúry nie je vyplnené EET.

Prijaté faktúry nemôžu používať typ pokladničného dokladu s vyplneným EET.

Odporúčame vám vytvoriť nový typ pokladničného dokladu na použitie s prijatými faktúrami.

Did this answer your question?