Chyba pri tlači z aplikácie Flexi

Tlačia sa len rámčeky, ale nie text

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Slabo nainštalované písma v počítači môžu spôsobiť nasledujúce problémy:

1) Tlač výstupných zostáv s prázdnymi poliami - vytlačia sa len okraje buniek (napr. pri tlači vystavenej faktúry)

2) Vystredenie buniek pri vytváraní výstupných zostáv (napr. pri generovaní faktúr do PDF), keď sa obsah buniek, ako je číslo účtu alebo dátum, presunie v príslušnom stĺpci nahor alebo nadol a dotkne sa okraja bunky

Vhodné je odinštalovať písmo CMU Bright z počítača a nainštalovať nové písma. Stiahnite si zde.

Ak sa zmena neprejaví okamžite, bude potrebné počítač reštartovať.

Did this answer your question?