Teoreticky to možné je - suma sa do terminálu posiela spolu s variabilným symbolom.

Záleží však na tom, či je terminál schopný zobraziť VS.

Did this answer your question?