Je možné do terminálu okrem sumy preniesť aj variabilný symbol
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Teoreticky to možné je - suma sa do terminálu posiela spolu s variabilným symbolom.

Záleží však na tom, či je terminál schopný zobraziť VS.

Did this answer your question?