Ako nastaviť viac pamäte pre Flexi server
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ak intenzívne pracujete s rozhraním REST API alebo webovým prístupom, môže sa stať, že aplikačnému serveru dôjde pamäť. Zvyčajne sa táto chyba prejaví ako chyba OutOfMemory alebo Heap Space.

Ako teda pridať pamäť?

Nakoniec musíte pridať parameter -Xmx1g (1g je veľkosť pamäte), aby ste prepísali predvolenú hodnotu.

Windows MS

Upravte súbor server.txt v C:\Program Files (x86)\Flexi\ alebo C:\Program Files\Flexi\.

Pridanie parametra -Xmx1g.

Linux

Upravte /etc/default/flexi

a dodať:

FLEXI_SERVER_JAVA_ARGS="${FLEXI_SERVER_JAVA_ARGS} -Xmx1g"

Mac OS X

Vytvorte súbor /etc/default/flexi

a dodať:

FLEXI_SERVER_JAVA_ARGS="${FLEXI_SERVER_JAVA_ARGS} -Xmx1g"

Did this answer your question?