Názvy stavov dokladov v systéme Flexi nie je možné v súčasnosti meniť, používajú sa na správu dokladov v rámci služieb súvisiacich s daným záznamom.

V prípade, že stavy dokumentov nevyhovujú vašim interným účelom, odporúčame používať štítky, ktoré sa dajú voľne upravovať a filtrovať.

Did this answer your question?