Vlastné názvy pre stavy ponúk a objednávok

Ako vytvorím vlastné názvy pre stavy Vydané ponuky a Prijaté objednávky v systéme Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Názvy stavov dokladov v systéme Flexi nie je možné v súčasnosti meniť, používajú sa na správu dokladov v rámci služieb súvisiacich s daným záznamom.

V prípade, že stavy dokumentov nevyhovujú vašim interným účelom, odporúčame používať štítky, ktoré sa dajú voľne upravovať a filtrovať.

Did this answer your question?