Ak používame modul Mzdy, je vhodné mať v programe vypočítané mzdy za celé ročné obdobie.

Takto získame kompletné mzdové listy, priebežný výpočet priemerného zárobku a podklady pre ročné zúčtovanie dane z príjmov. Preto sa neodporúča začať používať modul Mzdy len na časť obdobia.

Did this answer your question?