Predvolene sa pri odstraňovaní faktúry (alebo jej položiek) odstráni aj predajný doklad vygenerovaný z faktúry.

  • Ak je pole SourceProSkl (Zdroj pre skladové doklady) pri vytváraní faktúry nastavené na hodnotu false, potom sa príjemka vygenerovaná z faktúry pri vymazaní faktúry (položky) nevymaže.

  • Ak je zadaná hodnota true(predvolená hodnota), potom sa účtenka odstráni automaticky pri vymazaní faktúry (položiek).

Did this answer your question?