All Collections
Znalostná databáza webových aplikácií (WUI)
Modul: peniaze
IBAN a BIC sa nezobrazujú v zozname bankových účtov
IBAN a BIC sa nezobrazujú v zozname bankových účtov

Ako nastaviť IBAN A BIC pre bankový účet vo webovej aplikácii

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V okne editácie bankového účtu je potrebné vstúpiť do ponuky "Nastavenie polí formulára".

Did this answer your question?