V okne editácie bankového účtu je potrebné vstúpiť do ponuky "Nastavenie polí formulára".

Did this answer your question?