Skip to main content
Prvé spustenie aplikácie

Ako prvýkrát spustiť aplikáciu Abra Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aktivácia aplikácie

Pri prvom spustení aplikácie po inštalácii sa na obrazovke zobrazí dialógové okno "Aktivovať aplikáciu", v ktorom pomocou tlačidla "Nahrať konfiguračný súbor" nahráte konfiguračný súbor, ktorý ste si stiahli po dokončení registrácie. Ak nemáte konfiguračný súbor, nájdete ho v e-maile, ktorý sme vám poslali.

Kliknutím na tlačidlo s vlajkou vyberte jeden z podporovaných jazykov. Flexi bude na komunikáciu s vami používať vybraný jazyk.

Potom pomocou tlačidla "Nastaviť ručne" nastavte zdroj údajov.

Prvé spustenie aplikácie

Pri prvom spustení aplikácie na miestnom počítači alebo pri prvom prístupe k serveru sa zobrazí dialógové okno "Prvé spustenie".

V ňom je potrebné zadať prístupové údaje pre prvého používateľa Flexi, ktorý bude zároveň používateľom s najvyšším oprávnením (Admin).

Prihlasovacie meno

Nesmie obsahovať diakritiku a medzery, musíte si zapamätať kombináciu veľkých a malých písmen.

Heslo je potrebné zadať dvakrát na overenie, musí sa zhodovať.

Jazyk

Tu môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu vybrať jazyk, v ktorom má Flexi s vami komunikovať.

Did this answer your question?