Skip to main content
Kurzy pre oceňovanie

Prepočet sumy položiek cenníka v doklade v domácej mene na cudziu menu. Je potrebné ho vyplniť ručne.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Sadzby pre cenotvorbu

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, časť Číselníky.

Cenové kurzy používa používateľ, ktorý má sklad v CZK, ale nakupuje a predáva tovar z cenníka aj v cudzej mene. Pomocou tohto výmenného kurzu sa posledná nákupná cena a nastavená predajná cena z cenníka prepočítajú na cudziu menu. Umožňuje tiež nastaviť napríklad výhodnejší výmenný kurz pre prepočet predajnej ceny alebo rovnakej predajnej ceny na určité obdobie.

Ak sa prepočet ceny vykonáva podľa cenového kurzu, cena za MJ je v pokladničných dokladoch, prijatých a vydaných faktúrach farebne označená a po nabehnutí kurzora na pole sa zobrazí informácia o nej.

Príklad: predajná cena tovaru na sklade je stanovená na 100,- za MJ. Aktuálny kurz na devízovom trhu je napríklad 24,675 Kč za euro.
Ak nemáte stanovený kurz pre oceňovanie, vo faktúre vystavenej v cudzej mene sa v položke "Základ [mena]" uvedie hodnota 100,- za MJ. V položke "Základ [CZK]" sa hodnota 100,- prepočíta podľa kurzu nastaveného v dokumente pravý spodný panel na karte "Mena". Predajná cena sa preto vypočíta na 2467,50 Kč (100×24,675).

Nastavili ste výmenný kurz pre stanovenie ceny na 24,- CZK za euro. V tomto prípade sa v položke vystavenej faktúry v cudzej mene hodnota 100,- za MJ prepočíta podľa cenového kurzu na 4,17 eur (100:24) a uvedie sa v položke "Základ [mena]". V položke "Základ [CZK]" sa hodnota 4,17 EUR prepočíta podľa aktuálneho kurzu nastaveného v pravom dolnom paneli v záložke "Mena", aby sa v účtovníctve použili správne kurzy pre prepočet. Týmto spôsobom zabezpečíte, aby ste mali rovnaké ceny pre zahraničného partnera napríklad na mesiac. Ak chcete pri prepočte použiť aktuálny výmenný kurz, musíte k cenám pridať aktuálny výmenný kurz.

Zoznam je prakticky rovnaký ako predchádzajúca možnosť "Kurzy". Môžete ho spustiť v ponuke "Nástroje" pod voľbou "Slovníky -> Cenové kurzy".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Potvrdením tlačidla "Nový" otvoríte formulár na pridanie nového kurzu.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

  • Mena: Tlačidlo

    .

v rozbaľovacom zozname vyberiete menu, pre ktorú chcete nastaviť výmenný kurz.

  • Dátum:Dátum, pre ktoré nastavujete výmenný kurz. Vyplňte ho pomocou tlačidla

alebo ručne. Ponúka sa aktuálny dátum.

  • Kurz:Aktuálny kurz k uvedenému dátumu. Ak vediete účty napr. v českej mene, za týmto poľom nasleduje "CZK"

  • Kvantita: Toto je hodnota, ktorá sa preberá z kurzového lístka. Vo väčšine prípadov sa udáva ako 1, čo znamená, že výmenný kurz je stanovený na jednu menovú jednotku. Zároveň sa za pole pridá skratka vybranej meny, takže hneď vidíte, že napríklad 25,00 CZK = 1 euro

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?