Účtovníctvo

Účtovný modul v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Modul

obsahuje evidenciu interných účtovných dokladov, ostatných pohľadávok a záväzkov a dokáže vytvárať štandardné účtovné výstupy vrátane účtovných zostáv. Používa sa aj na zavedenie účtovného rozvrhu, ktorý umožňuje pridávať analytické účty a uzatvárať a prenášať účtovné obdobia.

Did this answer your question?