Certifikačné autority

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, časť Dialery.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu."

Certifikačná autorita je subjekt, ktorý vydáva digitálne certifikáty (elektronicky podpísané verejné šifrovacie kľúče) a uľahčuje používanie infraštruktúry verejných kľúčov (PKI) tým, že svojou autoritou potvrdzuje pravdivosť údajov obsiahnutých vo voľne dostupnom verejnom kľúči. Na základe princípu prenosu dôvery teda môžeme dôverovať údajom obsiahnutým v digitálnom certifikáte za predpokladu, že dôverujeme samotnej certifikačnej autorite.

Na internete existuje mnoho komerčných certifikačných autorít, ktoré majú svoje verejné kľúče zvyčajne umiestnené priamo vo webových prehliadačoch a iných programoch, čo môže používateľovi uľahčiť rozhodovanie o tom, do akej miery má dôverovať webovým serverom, ku ktorým sa pripája. Existujú aj slobodné certifikačné autority alebo tie, ktoré sa riadia zákonmi danej krajiny, internými predpismi organizácie a podobne.

Tu sú nahrané najznámejšie české autority, ktoré sú všeobecne dôveryhodné a ktoré sa najčastejšie používajú na žiadosť o certifikát.

Ak potrebujete pridať iný certifikát, použite tlačidlo - spustí sa dialógové okno "Pridať certifikát do adresára", pomocou ktorého môžete certifikát importovať.

Did this answer your question?