Skip to main content
Tovar - ponuka

Horná lišta ponuky desktopovej aplikácie - Tovar

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tovar - ponuka

Tento modul slúži na zaznamenávanie všetkých potrebných údajov o tovaroch, materiáloch alebo výrobkoch, ako sú popísané v navigačnej stránke modulu "Tovar".
V tejto ponuke sú k dispozícii tieto možnosti:

Cenník

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Navigácia na strane položky" možnosti v odseku "Ceny".

Stav zásob ku dňu

Inventár

Skupiny tovaru a materiálov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Tovar-Pracovná plocha-Dolný riadok" možnosti v odseku "Skupiny tovaru a materiálu"

Cenové úrovne

Cenové úrovne

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v možnosti "Tovar-pracovná plocha-footer" v odseku "Cenové úrovne"

Príjmy/výpisy

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Navigácia na strane položky" možnosti v odseku "Cenové úrovne".

Skladové pohyby - prehľad

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Tovar-pracovný-priestor-hlavný" v odseku "Skladové pohyby - prehľad"

Skladové karty

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Stock-workspace-main" možnosti v odseku "Skladové karty".

Individuálne ceny

Súpis zásob

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Stock-workspace-footer" v odseku "Zoznam zásob"

Typy skladových dokladov

Pravidlá vysielania - sklad

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Sklad-Pracovná plocha-Podpoložka" v odseku "Pravidlá účtovania - Príjemky/Príjemky"

Séria dokumentov - Sklad

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Stock-workspace-footer" v odseku "Série dokladov - príjemky/výdajky"

Rezervácie

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Items-workspace-footer" v odseku "Rezervácia"

Čísla produktov

Toto je jediná možnosť v module "Položky", ktorá nie je prístupná z iných častí programu. Je to vlastne zoznam tovaru, ktorý má zaznamenané sériové číslo. Samozrejme, tento zoznam nie je možné pridávať, meniť ani odstraňovať. Možno ho však triediť podľa sériového čísla, kódu tovaru, názvu skladu, v ktorom sa tovar nachádza. Zoznam môžete vytlačiť alebo pomocou tlačidla "dve šípky" exportovať údaje do programu Microsoft Excel (XLS) alebo do textového súboru XML.

Mapovanie skladu

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Stock-workspace-footer" v odseku "Mapovanie zásob"

Umiestnenie skladu

Číslo stavu cenníkovej položky

Čitateľ atribútov

Vyhlásenie o výrobe obalov EKO-KOM

Did this answer your question?