Záznamy o zmluvách

Viditeľnosť zmlúv sa používa na automatickú fakturáciu - od vás zákazníkom (zákaznícke zmluvy) aj od vašich dodávateľov vám (dodávateľské zmluvy). Záznamy o zmluvách umožňujú širokú škálu nastavení pre faktúry z nich generované (položky - cenové, necenové, obratové dni alebo mesiace, frekvencia fakturácie atď.). Môžete generovať pravidelné faktúry aj nepravidelné faktúry na základe spotreby služieb (napr. telefón).

Úplné informácie vrátane konkrétnych agend nájdete na nižšie uvedených odkazoch.

Did this answer your question?