Skip to main content
Ako začať so zmluvami

Popis štruktúry XML systému ABRA Flexi

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Zákazník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá od dodávateľa prijíma služby, tovar atď.


Dodávateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby, tovar atď. zákazníkovi.

Zmluvy s odberateľmi a dodávateľmi sa používajú na automatickú fakturáciu v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch na základe používania alebo poskytovania služieb.

V rámci zákazníckych zmlúv ste dodávateľom a vytvárate faktúry pre svojich zákazníkov podľa definovaných zmlúv, t. j. ide o faktúry vydané. Na základe týchto faktúr vám zákazník zašle platbu za poskytnutú službu alebo tovar.

Pri dodávateľských zmluvách ste zákazníkom a máte zmluvu s dodávateľmi na službu (tovar), za ktorú zaplatíte určitú sumu peňazí. Na základe toho vám dodávatelia zasielajú faktúry (z vášho pohľadu ide o prijaté faktúry) alebo vám systém ABRA Flexi sám generuje faktúry (napr. ak pravidelne každý mesiac platíte 1 000 Kč za službu).

Na sledovanie zákazníckych a dodávateľských zmlúv použite formuláre Zákaznícke zmluvy a Dodávateľské zmluvy v module Obchodní partneri.

__________________________________________________________________

Príklad

Pravidelnú mesačnú fakturáciu vopred si ukážeme na jednoduchom príklade v praxi:

Najprv vytvoríme typ zmluvy a nastavíme nasledujúce polia:

Názov

ABRA Flexi Provision

Kód

PREVENCIA

Vyplní sa automaticky.

Typ faktúry

Advance

Zálohový nedaňový doklad

Spôsob fakturácie

Forward

Fakturácia niekoľko dní vopred

14

Je rozumné, aby táto hodnota bola vyššia ako dátum splatnosti faktúry

Deň obratu

1

Chceme vystavovať faktúry v prvý deň kal. mesiaca

Teraz vytvoríme prvú zmluvu:

Typ zmluvy

Poskytovanie systému ABRA Flexi

Spoločnosť

Flexi Systems s.r.o.

Číslo zmluvy

1

Frekvencia fakturácie (mesiace)

1

0 = jednorazový

A pridajte novú položku zmluvy:

Označenie

FLEXIBEE

Názov

Flexi licencia ABRA

Cena manuálne

Áno

Cena za MJ

1000

Typ ceny

bez DPH

Sadzba DPH

základné

Teraz stlačte tlačidlo "Generovať faktúry" a vytvorí sa niekoľko faktúr.

Súvisiace

Did this answer your question?