Skip to main content
Stav skladu k dátumu

Sklad - Stav skladu k dátumu

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Stav skladu zistíte pomocou tlačidla v module "Sklad" na pracovnej ploche pod riadkom.
Formulár má podobu sprievodcu a slúži na zistenie fyzického a finančného stavu každého skladu k zvolenému dátumu.

V rozbaľovacom zozname Sklad vyberte sklad, pre ktorý chcete prepočítať jeho stav, a potom zadajte Dátum výpočtu. Nakoniec stlačte tlačidlo .

Zobrazí sa zoznam všetkých položiek v sklade s týmito hodnotami:

Názov položky skladu

Stav zásob v MJ

Úroveň zásob v MJ s požiadavkami

Požiadavky na MJ

MJ

V domácej mene

Priemerná cena

Názov

EAN

Tags

Did this answer your question?