Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaTipy a triky
Cenotvorba a počiatočné stavy zásob
Cenotvorba a počiatočné stavy zásob

Ako nastaviť cenotvorbu a počiatočné stavy zásob

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nastavili ste predchádzajúce účtovné obdobie a potrebujete rýchlo začať predávať a zarábať peniaze? Náš seriál o prenášaní počiatočných stavov pokračuje dôležitým nastavením cien a počiatočných stavov zásob. Aký je teda najjednoduchší spôsob?

Najjednoduchší spôsob, ako importovať veľký cenník do systému ABRA Flexi a nastaviť počiatočné stavy zásob, je import z programu Excel. Väčšina ostatných účtovných programov umožňuje exportovať katalóg a stav zásob vo formáte XLS. Niektoré programy umožňujú aj modernejší formát XLSX, ktorý však nemožno použiť na import do ABRA Flexi. Preto je potrebné najprv otvoriť súbor XLSX a Uložiť ako formát Microsoft Excel (97-2003).

Na úspešný import do ARBA Flexi je optimálne rozdeliť vstupný súbor XLS na dve časti. Najprv importujte záznamy do Cenníka z jedného súboru a potom do Skladových kariet z druhého.

Import do cenníka

V súbore XLS na import do záznamu Cenník ponechajte informácie o výrobku, t. j. názov, skratku, mernú jednotku, predajnú cenu atď. Pridajte stĺpec Sklad, ktorého hodnota bude A. Tento stĺpec hovorí o tom, že pre výrobok budú existovať skladové karty (ABRA Flexi zaznamená stav zásob). Buď odstráňte všetky ostatné stĺpce zo súboru, alebo ich presuňte na koniec.

Import do záznamu Cenník v menu NástrojeImportImport z Excelu. V sprievodcovi vyberte, ktoré stĺpce máte v súbore a v akom poradí, a potom spustite import.

Nastavenie importu z programu Excel pre súbor vzorového cenníka

Import do záznamov skladovej karty

Ak je import cenníka úspešný, môžete začať importovať skladové karty. Z pôvodného súboru XLS odstráňte všetky stĺpce okrem stĺpca Identifikátor výrobku (tento stĺpec ste použili ako skratku pri importe do záznamu Cenník), Zásoby v merných jednotkách a Zásoby v domácej mene. Ak súbor XLS obsahuje ID skladu, ponechajte ho. Vznikne tak súbor XLS, ktorý obsahuje tri alebo štyri stĺpce. Ak identifikácia skladu nebola zahrnutá, musíte ju doplniť (stĺpec musí obsahovať skratku ABRA Flexi Warehouse List). Ďalší stĺpec, ktorý musíte vyplniť, je identifikátor účtovného obdobia. ABRA Flexi má skladové karty viazané na účtovné obdobie. Hodnota v tomto stĺpci bude Skratka posledného účtovného obdobia, ktoré ste vytvorili pomocou postupu v úvodnej časti seriálu (v našom prípade 2017).

Importujte do záznamu skladovej karty rovnakým postupom ako v prípade cenníka. V ponuke NástrojeImport vyberte možnosť Import z Excelu. Nastavte stĺpce a ich poradie podľa súboru XLS a spustite import.

Nastavenie importu programu Excel pre súbor vzorovej skladovej karty

Po úspešnom importe by sa v zázname Skladové karty mali objaviť nové skladové karty. V zázname Príjemky/Príjemky sa automaticky vytvoria príjemky na sklad tovaru. Príjemky budú mať dátum vystavenia nastavený na prvý deň účtovného obdobia a číslo dokladu začínajúce na MIG. Vo väčšine prípadov ich bude niekoľko a v každom z nich bude uskladnených 100 produktov.

Správne zaúčtovanie príjemiek môžete vyriešiť vykonaním hromadných zmien.

Did this answer your question?