Skip to main content
Interné odkazy na úložisko

Závislé položky a ich nastavenia

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pri vytváraní záznamov sa vyplnia predvolené hodnoty. Stačí teda vyplniť len údaje, ktoré chcete zmeniť, a pre ostatné údaje ponechať predvolené hodnoty. Niektoré položky však závisia od iných položiek (napr. typ dokladu alebo krajina DPH určuje sadzby DPH). Preto sa v aplikácii vytvorí strom závislých položiek a hodnoty sa aplikujú tak, aby sa ako prvá nastavila hodnota, ktorá ovplyvňuje inú. Potom sa nastaví závislá položka. V opačnom poradí by sa hodnota prepísala.

Táto vlastnosť spôsobuje, že poradie, v akom sú atribúty uvedené v súbore XML, nie je dôležité. Záleží na poradí jednotlivých záznamov (napr. vytvorenie spoločnosti v adresári a následné objednávky).

Výsledkom ovplyvňovania položiek môže byť aj zmena hodnoty, ktorá sa počas prírastkovej aktualizácie explicitne nemení.

Pri ukladaní záznamu sa záznam overí a volajúci je upozornený na všetky chyby, varovania alebo len informačné okná.

Did this answer your question?