FlexiBee obsahuje samodokumentačný priečinok, takže všetky generované súbory XML majú vždy všetky položky komentované na prvom zázname.

Ďalšie informácie o dátovej štruktúre môžete získať priamo zo spustenej inštalácie FlexiBee (napr. z demo inštalácie).

Obchodní partneri

Názov

Fragment adresy URL

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Adresár

adresár/

Atribúty

Plná, Mini, Vzorka

Kontakt

kontakt/

Atribúty

Úplný

Udalosť

udalosť/

Atribúty

Úplný

Zmluva

Zmluva/

Atribúty

Vzorka

Tovar

Názov

Adresa URL fragmentu

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Cenotvorba

cenník/

Atribúty

Plná, Mini, Vzorka

Pohyb zásob (príjem/výdaj)

pohyb zásob/

Atribúty

Úplný

Stav cenníka

Vzorka

Atribút cenníkovej položky

Vzorka

Väzby používateľa

Vzorka

Predaj

Názov

Adresa URL fragmentu

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Vydaná faktúra

vystavená faktúra/

Atribúty

Plná, Mini, Vzorka z cenníka, Vzorka bez cenníka, Vzorka bez položiek

Vydaná položka faktúry

faktúra-vydaná//položkyDokument

Atribúty

Prijatá objednávka

objednávka-prijatá/

Atribúty

Plná, Mini

Nákup

Názov

Adresa URL fragmentu

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Prijatá faktúra

faktúra-prijatá/

Atribúty

Plná, Mini

Vydaný príkaz

vydaná objednávka/

Atribúty

Úplný

Peniaze

Názov

Adresa URL fragmentu

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Pokladňa

checkout-movement/

Atribúty

Plná, Checkout-movement

Banka

Banka/

Atribúty

Úplný

Účtovníctvo

Názov

Adresa URL fragmentu

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Interný dokument

interný dokument/

Atribúty

Príklad

Ľudské zdroje a mzdy

Názov

Fragment adresy URL

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Osoba

Osoba/

Atribúty

Príklad

Zložka mzdy - mesačne (napr. prémie, stravné lístky)

zložka mzdy/

Atribúty

Príklad

Pevná zložka mzdy - obdobie (napr. prémie, stravné lístky)

trvalá zložka mzdy/

Atribúty

Pracovný pomer

pracovný pomer/

Atribúty

Príklad

Zmena

shift/

Atribúty

Neprítomnosť

Neprítomnosť/

Atribúty

Príklad

Did this answer your question?