ABRA Flexi má niekoľko možností, ako prispôsobiť cenu konkrétnemu obchodnému partnerovi. Či už ide o percentuálnu zľavu, pevnú individuálnu predajnú cenu, predajnú cenu vypočítanú podľa marže alebo naopak individuálnu cenu, za ktorú nakupujete tovar, všetky tieto možnosti vám ukážeme v tomto návode.

Rozdelenie na jednotlivé časti príručky:

  1. Zľavy

  2. Individuálne ceny

  3. Kurzy na stanovenie cien

  4. Cenové skupiny

  5. Cenové úrovne

Did this answer your question?