Skip to main content
Nastavenie dostupnosti ABRA Flexi v sieti

Je možné nastaviť ABRA Flexi tak, aby počúvala len na localhost?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

ABRA Flexi to rieši počas inštalácie. V lokálnom variante bude ABRA Flexi počúvať iba na localhost (127.0.0.1).

V prípade inštalácie na vlastnom serveri môžete túto hodnotu zmeniť v /etc/default/flexibee

Ak chcete počúvať na localhost, nastavte tu FLEXIBEE_CFG=local

Odporúča sa tiež aktualizovať debconf:

echo "flexibee winstrom/local-network select local" | sudo debconf-set-selections

Did this answer your question?