Preinštalovanie aplikácie na plochu

ABRA Flexi ste používali vo webovom rozhraní a na vykonávanie činností, ktoré rozhranie neumožňuje, je potrebné ju znovu nainštalovať do počítača.

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Inštalačný balík a licenčný súbor nájdete kliknutím na uvedené prepojenie zákazníka. Vyberte "Pokyny na nastavenie"

Inštalačný súbor by mal zodpovedať zaznamenanému operačnému systému. Pokračujte stiahnutím balíka a nezabudnite na licenčný súbor.

Otvorte stiahnutú aplikáciu. V prvom kroku budete vyzvaní na zadanie jazyka. Potom sa zobrazí sprievodca inštaláciou - odsúhlaste licenčné podmienky.

Potom budete vyzvaní na vloženie licenčného súboru a prihlásenie pomocou rovnakých poverení, aké používate vo webovom rozhraní.

V aplikácii sa zobrazí spoločnosť, ktorú ste vytvorili vo webovom rozhraní, a všetky údaje spracované v tejto účtovnej jednotke.

Did this answer your question?