Skip to main content
Vytvorenie zálohy spoločnosti vo webovom rozhraní

Ako zálohovať údaje vo webovej aplikácii ABRA Flexi

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Pracujete vo webovom rozhraní a chcete zálohovať údaje svojej spoločnosti? V tomto článku vám ukážeme, ako na to.

Kliknutím na názov existujúcej otvorenej spoločnosti sa vpravo zobrazí úplný zoznam spravovaných spoločností. Prejdite kurzorom myši na "tri bodky", ktoré predstavujú ďalšie funkcie, a z ponuky vyberte položku "Zálohovanie údajov".

Záloha sa potom prevezme do primárneho priečinka v počítači.

Did this answer your question?