Importné poplatky k položkám cenníka

Ako môžem hromadne importovať poplatky?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V súčasnosti je k dispozícii len možnosť importu XML.

Import šablóny:

<?xml version="1.0"?>

ITEM označuje položku cenníka, ku ktorej sa má poplatok priradiť.

FEE je označenie (alebo kód/skratka) poplatku.

Je potrebné definovať aj jeho typ:

typeFee.general

typ poplatku.recyklácia

Všetky informácie o poliach na registráciu poplatkov nájdete tu.

Did this answer your question?