"Zaplatené (ručne)" nenahrádza skutočnú platbu - v pokladni alebo v banke.

Doklady s nastavením ručnej úhrady nebudú zahrnuté do peňažného denníka ani do daňovej evidencie. Zostávajú tiež v zostatku na účtoch.

Did this answer your question?