Skip to main content
Minimálne zásoby - WUI

Ako nastaviť minimálnu zásobu na skladových kartách a aké je jej následné použitie vo webovej aplikácii?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Musíte udržiavať minimálnu úroveň zásob určitých položiek? Ak áno, sú to práve minimálne nastavenia zásob pre príslušné skladové karty.

Minimálne zásoby možno sledovať aj pomocou Integromatu. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku.

Stanovenie minimálnych zásob

Každá skladová karta má možnosť nastaviť tzv. minimálnu zásobu. Môžete ho zadať ručne priamo do poľa Min. skladová MJ alebo ho priamo importovať pri vytváraní skladových kariet s počiatočnými stavmi.

Minimálnu zásobu nájdete na skladovej karte hneď po otvorení príslušnej skladovej karty.

Alternatívne môžete stĺpec minimálnej zásoby pridať aj do výberu stĺpcov - kliknutím pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca a výberom položky Výber stĺpca.

Ak teda potrebujete evidovať minimálnu zásobu položiek, zadajte ju na skladových kartách. Opäť pripomíname, že minimálne zásoby je možné priradiť ručne alebo importom.

Objednávanie na minimum

Hlavné využitie potom spočíva v možnosti objednania na minimum, ktorá je k dispozícii medzi službami nad vydanou objednávkou.

Je potrebné poznamenať, že objednávanie na minimum sa neuskutočňuje automaticky. Je však možné ho automatizovať pomocou programu Integromat, kde by sledovanie minimálnej zásoby malo byť jedným zo scenárov.

Vydané objednávky sú dostupné prostredníctvom vyhľadávača alebo v zozname agendy.

Po otvorení vyberte možnosť v pätičke agendy a vyberte možnosť Objednať na minimum.

Na ukážku použijeme položku na snímke nižšie. Pre túto akciu sme stanovili minimálnu zásobu 5 položiek.

Po výbere možnosti Objednať na minimum medzi vystavenými objednávkami sa zobrazí okno so všetkými položkami pod minimom, vrátane našej položky.

Keďže sme mali na sklade 0 položiek, 1 položka je už objednaná a minimálna zásoba je 5, Flexi ponúkne objednanie zvyšných 4 položiek. Vždy teda objedná rozdiel medzi zásobou a minimálnou zásobou.

Potvrdením tlačidlom Objednať v pravom dolnom rohu sa iba vytvorí príslušná objednávka.

Používanie používateľského dotazu

Usporiadanie podľa výsledku používateľského dotazu je v súčasnosti k dispozícii len v aplikácii pre počítače. Pokyny nájdete tu.

Did this answer your question?