Jak začít s obchodními partnery

Modul "Obchodní partneři" je využíván ve všech ostatních modulech programu. Proto je nutné nejprve promyslet, do jakých skupin budete firmy členit. Členění firem do skupin není povinné. Je ale důležitým pomocníkem zejména pro účtování – firmy tak mohou být rozděleny v návaznosti na analytické účty dodavatelů nebo odběratelů.


Rovněž je nutno si promyslet, co od tohoto modulu očekáváte. Ve volbě "Adresy firem" je možné vyplnit řadu údajů. Jejich vyplnění právě závisí na tom, k čemu budete adresář využívat. Samozřejmě není nutné u odběratelů vyplňovat bankovní spojení apod. Adresy firem lze postupně doplňovat, opravovat, stejně tak jako můžete doplňovat a opravovat údaje zapsané na kartě jednotlivých firem.


Jedním z povinně vyplňovaných údajů je pole "Typ vztahu" v hlavičce hlavního panelu, který umožňuje snadnější orientaci v seznamu.


Adresy firem můžete importovat z Excelu nebo z XML souboru, rovněž je možný naopak export do Excelu a XML souboru, ale i do vizitky vCard. Adresy firem a řadu ostatních údajů lze aktualizovat z internetu.


Adresář si můžete vytisknout. Předem si ho můžete s pomocí filtrační lišty omezit podle skupiny nebo typu vztahu. Tlačítka na horní liště umožňují další filtraci, příp. vyhledávání. Jednotlivé adresy můžete tisknout dle volby až na 3 typy obálek (DL 110*220mm, C6 114*162mm, C5 162*229mm).

Našli jste odpověď?