Skip to main content
Pridávanie a odstraňovanie polí vo formulári
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Všetky formuláre majú prednastavené polia, ktoré sa zobrazia pri vytváraní nového záznamu. Nie každému však tieto polia musia vyhovovať, preto je možné niektoré z nich odstrániť alebo pridať.
Prímo vo formulári kliknite na ozubené koleso v pravom hornom rohu. Otvorí sa zoznam možných polí. Povolené polia majú vpravo od seba tlačidlo v polohe zapnuté a sú modré.
Väčšina voliteľných polí sa potom zobrazuje v časti Ďalšie možnosti.

Did this answer your question?